02 655 06 00 sola@os-kungota.si

Projekt Pogum

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

.

Kaj je projekt Pogum?

.

JE: “Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.”

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili učencem lažje prehajanje med osnovno šolo in okoljem.

S projektom bomo nadgradili učence

  • z znanjem,
  • jim zagotovili čim več praktičnih izkušenj,
  • jih naučili, kako pridobljeno znanje uporabiti,
  • kako delovati proaktivno in samoiniciativno.

Tako bodo učenci po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. V okviru projekta bomo zagotovili povezovanje osnovne šole z okoljem.

Naša šola si je za izziv, s katerim želimo razvijati podjetnost pri učencih, izbrala področje kulturne dediščine v kraju. Oziroma bolj  natančno OŽIVITEV BUNKERJEV V OBČINI KUNGOTA.

Želimo, da učenci spoznajo zgodovino bunkerjev, njihov namen, kdo jih postavil ter, da nato podajo ideje, kako jih bi jih oživeli, obnovili, kako bi jih vključili v turistično ponudbo občine, kaj bi se lahko v njih odvijalo …

Prosimo vse, ki bi nam pri tem lahko kakorkoli pomagali (fotografije, pripovedovanja starejših, ideje …),  da se obrnejo na tim projekta (Erika Pahor, Mari Karnet, Tanja Radujković, vodjo Marija Kristan) ali na go. v d. ravnateljice Marjano Hrast.

Lep pozdrav.
Marija Kristan